ייצוג חברות סיניות גדולות בישראל

CAI - Consulting Group פועלת עם שותפיה בסין על מנת לאתר לחברות ענק סיניות הזדמנויות עסקיות בישראל.

אנו מייצגים כעת את החברות הסיניות הבאות: